وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اعطای زمین برای اجرای مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده را ابلاغ نمود.

بر این اساس متقاضیان می‌توانند در صورت برخورداری از شرایط لازم از جمله موارد زیر به سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir مراجعه نمایند و با انتخاب گزینه “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” (متقاضیان دارای سه فرزند یا بیشتر) نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

شرایط متقاضیان به شرح ذیل است:
زمان تولد فرزند سوم و بیشتر بعد از ابلاغ قانون ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ باشد.

نرخ باروری شهرستان محل زادگاه ثبت شده در شناسنامه پدر یا فرزند سوم مطابق با اعلام مرکز آمار زیر ۲.۵ باشد. (شهر‌های مذکور در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن مشخص گردیده‌اند)

احراز سابقه سکونت مطابق با ضوابط اعلامی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس بخشنامه ۶۰۱۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ انجام گیرد.

متقاضیان تنها برای بار دوم می‌توانند از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن استفاده کنند.

 

/انتهای پیام