برچسب: نوروز1402

بازدیدشهردار ،رئیس واعضای شورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)ازجشنواره نوروزی و سیاه چادرهای ایل قشقایی درمحل ورودی شهرمجلسی

به گزارش جارچی مبارکه به نقل از روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی شهردار ،رئیس واعضای شورای اسلامی شهرمجلسی ازجشنواره نوروزی و سیاه چادرهای ایل قشقایی درمحل ورودی شهرمجلسی بازدید…