برچسب: دادستان مبارکه

جلسه شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهرمجلسی با دادستان ورئیس دادگستری شهرستان مبارکه

 به گزارش پایگاه خبری جارچی مبارکه به نقل از روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی(ره)درروز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)درراستای پیگیری مشکلات شهروخدمات مورد نیاز شهروندان باآقای…