به گزارش جارچی مبارکه به نقل از روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)
تودیع جناب سرگرد صالح نادریان ومعارفه جناب سروان مجتبی خرمی فرمانده حوزه بسیج امام سجاد(ع)
باحضور ائمه جمعه دوشهرمجلسی وطالخونچه،شهرداران وشورای اسلامی دوشهرمجلسی وطالخونچه،فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جناب سرهنگ بهرامی،رئیس کلانتری طالخونچه وجعمی از بسیجیان وفرماندهان پایگاه های بسیج دوشهر مجلسی وطالخونچه برگزارگردید.

 

/انتهای پیام