به گزارش پایگاه خبری جارچی مبارکه به نقل ازروابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی درروزشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹شهردار،رئیس واعضای شوای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)درراستای پیگیری مشکلاشهروخدمات موردنیازشهروندان بادکتر صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه درمجلس شورای اسلامی دیدارکردند وضمن عرض تبریک فراررسیدن بهارطبیعت وبهارقرآن،مسائل ومشکلات شهرمجلسی مورد بررسی وگفتگو قرارگرفت.

 

 

/انتهای پیام