به گزارش جارچی مبارکه به نقل از روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)

کاشت ۳۰۰۰ اصله گل محمدی درسال ۱۴۰۲

شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)درجهت گسترش مزرعه گل محمدی ودرآمدزایی بیشتر درسال۱۴۰۲ اقدام به کاشت ۳۰۰۰ اصله گل محمدی دریک هکتار زمین نموده است.

 

/انتهای پیام