به گزارش جارچی مبارکه به نقل از روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر مجلسی باتوجه به ضرورت تجهیز واحدخدمات شهری وآتش نشانی، باهمت شهرداری و پیگیری های مستمر شورای اسلامی شهر و مساعدت شرکت عمران شهر مجلسی یک دستگاه بالابر چند منظوره به ارزش ریالی بالغ بر ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری گردید.
این بالابرقابلیت استفاده کاردر ارتفاع ها وانجام خدمات ایمنی واطفاء حریق راباکمک‌خودروهای آتش نشانی دارد

(روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))

/انتهای پیام