به گزارش جارچی مبارکه به نقل از روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی
به همت شهرداری مجلسی اکران سفره هفت سین ،المان های نوروزی وماه رمـضان در سطـح شهرمجلسی انجام گردید.

(روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))

 

 

 

 

/انتهای پیام