به گزارش جارچی مبارکه به نقل از روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی
شهردار ،رئیس واعضای شورای اسلامی شهرمجلسی ازجشنواره نوروزی و سیاه چادرهای ایل قشقایی درمحل ورودی شهرمجلسی بازدید نمودند.
این جشنواره هرسال درایام عید نوروز توسط ایل قشقایی باهمکاری شهرداری مجلسی درمحل ورودی شهرمجلسی برگزارمی گردد وپذیرای مسافران نوروزی می باشد.
لازم به ذکراست این جشنواره ازیکم فروردین تاسیزدهم فروردین ماه دایر می باشدوآماده استقبال ازبازدیدکنندگان مسافران نوروزی،علاقه مندان وشهروندان گرامی میباشد.

 

/انتهای پیام